Dezvoltare

Proiectare 3D

Biroul nostru de studii este dotat cu staţii grafice SolidWorks şi foloseşte cele mai noi intrumente de proiectare cu interfeţele necesare pentru transformarea de fişiere CATIA. Formatele « .step » ou « iges » permit exploatarea facilă a DFN-urilor clienţilor noştri.

Urmărirea proiectului

Fiecare proiect este organizat pe etape fiind subiectul unui raport consemnat în dosarul proiectului. Responsabilul de afaceri administrează planning-ul. El este garantul termenului negociat cu clientul. Îndeplinirea unei etape se face prin actualizarea planning-ului.

Comunicare

Clientul este informat permanent în legătură cu evoluţia proiectului lui. Fiecare etapă este consemnată în raport. Sunt folosite mijloace moderne de Comunicare precum cinemateca în 3D, video-conferinţe…